Жана Попова

ръководител на проекта

Ивайло Дичев

Изследовател

Мария Иванова

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Мила Минева

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Ния Нейкова

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Светла Колева

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Росалина Тодорова

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Венцислав Димов

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Елена Фучеджиева

изследовател