По-по-култ #3: Телевизията днес и утре

Записът е с превод на жестомимичен език, направен от Надежда Мирчева.

По-по-култ #2:Политика онлайн

Записът е с превод на жестомимичен език, направен от Надежда Мирчева.

По-по-култ #1: Музикалният съпровод на политиката

Записът е с превод на жестомимичен език, направен от Надежда Мирчева.