Музикални съпроводи на политиката / Политически партитури на музиката

newspaper, press, historical-3988054.jpg

Съставители: Ивайло Дичев (ivayloditchev[at]gmail.com), Венцислав Димов (vdimov.fjmc[at]gmail.com)

 

Пресечните точки на политика и популярна култура се оказват активно озвучени – и в днешната постмодерна ситуация, и в историческите епохи на домодерните и модерни общества преди. Музиката съпровожда политиката, но и политиката прави музика, като провокира творци и артисти, генерира контексти и употреби, произвежда и продуцира медийни и културни индустрии и фигури, обуславя ценностни, символни, идеологически и естетически съдържания и смисли на музикалното. Онлайн списание „Семинар_BG“ и екипът на проект „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечността между медии, култури и политики“ Ви канят да се включите в тематичният брой на списанието „Музикални съпроводи на политиката / политически партитури на музиката“.

Поканата е отправена към работещи в сферата на културните изследвания, в дисциплинарните полета на антропология, естетика, социология, медиен анализ, културална музикология, етномузикология, изследване на популярната музика.

Сред широката гама от възможни теми и въпроси, обект на очаквани културологични и интердисциплинарни прочити, насърчаваме авторите да потърсят гледни точки към:

  • музика и медии: политики на репрезентациите
  • музика, политика и културни войни
  • власт и музика: поръчки, контрол, манипулации, съпротива
  • връзка на музикални стилове с определени политически нагласи
  • политически ангажираните артисти/музиканти – преди и сега – и тяхното обществено влияние
  • „лютите чушки“ на популярната музика от България: джаз и социализъм, рок и антикомунистически протести, хип-хоп и политическа съпротива днес…
  • „меката сила“ на „сладката“ музика: соц-естрада, „преходна“ чалга…
  • как медии и технологии променят политическото: дигитални землянки и мобилизации

Очакваме до 15 февруари 2023 г. да представите на съставителите текстове по темата, оформени според стандартите на списанието (детайли ще намерите на този линк).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *